Anty - sprzeciw to także dobrze

Wpisy

 • piątek, 23 stycznia 2015
 • czwartek, 15 stycznia 2015
 • piątek, 01 lipca 2011
  • Antystatyzacja

   Antystatyzacja polega na zmianie właściwości materiałów i substancji w celu zmniejszenia ich elektryzacji i gromadzenia się ładunków. Wprowadzenie do danej substancji odpowiedniej domieszki (tzw. antystatyka) lub naniesienie antystatyka na powierzchnię materiału (wykładziny antyelektrostatyczne) powoduje zwiększenie skrośnej lub powierzchniowej przewodności elektrycznej. Powszechnie stosowana jest antystatyzacja tkanin i odzieży. Antystatyzację okresową otrzymuje się przez preparację powierzchniową włókien w procesie produkcji. Po kilkunastu praniach (co najmniej 10) właściwości antystatyczne okresowe zanikają i tkaniny podlegają znowu elektryzacji.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   ja1479
   Czas publikacji:
   piątek, 01 lipca 2011 19:17
 • środa, 29 czerwca 2011
  • Antystatyki

   Antystatyki - związki chemiczne, które powodują rozładowanie się ładunku elektrostatycznego nagromadzonego na powierzchni tworzywa. Antystatyki muszą wykazywać powinowactwo do danego polimeru i zawierać grupę hydrofilową. Obecność w cząsteczce antystatyka atomów azotu, fosforu i siarki zwiększa skuteczność jego działania, przy czym wpływ położenia tych atomów w cząsteczce na intensywność ich działania nie został wyjaśniony. Związki dysocjujące na jony poprawiają właściwości antyelektrostatyczne. Związki zawierające azot są najliczniejszą grupą substancji o działaniu antystatycznym, wśród których czwartorzędowe sole amoniowe są najbardziej efektywne i najważniejsze pod względem zastosowań. Antystatyki zawierające czwartorzędowe sole amoniowe otrzymuje się w wyniku działania halogenkami alkilowymi, siarczanami dialkilowymi, tlenkiem etylenu w obecności kwasów mineralnych lub epichlorohydryną gliceryny na trzeciorzędowe aminy alifatyczne o długich łańcuchach ( C8-C18 ). Można je również otrzymać przez działanie halogenków długołańcuchowych alkili na trzeciorzędowe aminy alifatyczne lub heterocykliczne.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   ja1479
   Czas publikacji:
   środa, 29 czerwca 2011 12:57